PROJEKT koncepcyjny, wykonawczy

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnego, niezobowiązującego spotkania na terenie działki w celu przygotowania indywidualnej wyceny.
Proces projektowy rozpoczynamy od zebrania szczegółowych informacji dot. zagospodarowania.

Ustalamy krótki zarys potrzeb, upodobań, wizji i inspiracji. Następnym krokiem jest określenie parametrów fizycznych przestrzeni projektowej, przygotowaniu inwentaryzacji dendrologicznej istniejącego materiału roślinnego, jak i pomiaru elementów stałych ogrodu, nie widniejących na mapie geodezyjnej.

Po zebraniu wszystkich materiałów przystępujemy do przygotowania dwóch koncepcji zagospodarowania w formie fotorealistycznych wizualizacji 3D, tzw. „wirtualny spacer”.  Projektujemy i nanosimy zmiany do momentu, kiedy przedstawiona propozycja całkowicie spełni Państwa wymagania.

Po akceptacji koncepcji sporządzamy szczegółowy projekt wykonawczy w programie typu CAD.
W skład dokumentacji projektowej wchodzą:

 • Opis projektu
  • (część graficzna, rzuty z góry, wyskalowane)
   • Plansza opisowa
   • Plansza wymiarowa
   • Projekt ukształtowania terenu
   • Projekt nawierzchni
   • Projekt roślinności
   • Projekt usytuowania punktów świetlnych
   • Rysunki techniczne małej architektury
   • Wszystkie inne niezbędne rysunki techniczne
  • (część opisowa – zestawienia tabelaryczne)
   • Zestawienie nawierzchni z dokładnym opisem, specyfikacją, wskazaniem producenta,
    dystrybutora, z wyliczeniem ilości materiału
   • Zestawienie roślinności do nasadzeń, z podaniem nazwy polskiej, łacińskiej, ilości sztuk,
    opisem rośliny oraz pielęgnacją
   • Zestawienie proponowanych materiałów (np. gotowe elementy małej architektury), z
    podaniem specyfikacji, producenta, oraz zdjęciem.
 • Kosztorys
  • Wycena roślin
  • Wycena materiału kamieniarskiego
  • Wycena prac ogrodniczych
 • Wizualizacje 3D

W naszych projektach stawiamy przede wszystkim na design, tworzymy miejsca reprezentacyjne, a zarazem spełniające potrzeby codziennej kontemplacji z naturą. Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie. Patrzymy na projektowaną przestrzeń szerzej, włączając ją do otoczenia w skali ulicy, osiedla, miasta, dopasowujemy do istniejącej architektury. Poczuwamy się do utrzymania bardzo wysokiego poziomu w tworzeniu miejsc, które nas wszystkich otaczają na co dzień, gdzie estetyka staje się najważniejsza. A wszystko po to, aby mogli Państwo spędzać czas, relaksować się, organizować przyjęcia, bądź pracować w przestrzeni, która jest wartością samą w sobie.

Zapraszamy do kontaktu z nami, będziemy zachwyceni, możliwością tworzenia dla Państwa zielonej przestrzeni.